Hormonguiden

Till startsidan

Om riklig mens

Hur stor en menstruationsblödning är varierar från kvinna till kvinna och det kan vara svårt att veta om man blöder mer än vad som är normalt. Den medicinska definitionen på riklig mens är när man blöder mer än 80 ml (knappt en deciliter) under en mensperiod.

Eftersom det i vardagslivet inte går att mäta blodmängden exakt, använder vi ofta en beskrivning av blödningen för att bedöma om det rör sig om onormalt kraftiga mensblödningar. Tecken på onormalt rikliga blödningar kan vara att du blöder igenom på natten, det kommer klumpar med blod, man behöver byta binda/tampong/menskopp oftare än varannan timme och du upplever att blödningen är kraftig mer än två dagar per menstruation.

Kraftiga blödningar kan bli ett medicinskt problem om det sänker livskvaliteten för kvinnan, leder till sjukfrånvaro1 och låga blodvärden.

Vad kan vara orsaken?

Problem med rikliga blödningar är vanliga2.  Om man blöder mycket och inte får effekt från den första behandlingen hos sin läkare bör patienten undersökas av en gynekolog.

Rikliga blödningar utan någon medicinsk förklaring kallas för idiopatisk menoragi, detta stöter man på oftast hos unga kvinnor.

Några vanliga medicinska orsaker till rikliga mensblödningar:

  • Muskelknutor (myom) är godartade förändringar i livmoderväggen och en vanlig orsak till rikliga blödningar. Myom blir vanligare ju äldre man blir och ända fram till övergångsåldern. Myom är inte farliga, men kan i vissa fall göra att man får svårare att bli gravid. Myom kan också växa sig stora och trycka på andra organ.
  • Adenomyos är ett tillstånd då livmoderslemhinnan, som täcker insidan av livmodern, växer in i livmoderväggen. Tillståndet ger ofta både kraftiga blödningar och menssmärtor och ses ibland vid endometrios.
  • Polyper är godartade utväxter och som också kan utveckla sig i livmoderslemhinnan. Polyper kan ge både kraftiga blödningar och mellanblödningar, men kan också finnas utan att ge några symtom.
  • Oregelbundna ägglossningar är vanligt hos unga kvinnor samt i samband med övergångsåldern. Man har då också ofta oregelbundna blödningar och det är vanligt att mensen kommer lite för sent alternativt ibland för tidigt.
  • Användning av kopparspiral och blodförtunnande läkemedel. De som använder kopparspiral som preventivmedel blöder mer. Blodförtunnande läkemedel ökar också blödningarna.

Om behandling

Kraftiga blödningar är vanligtvis inte ett tecken på allvarlig underliggande sjukdom så länge mensen är regelbunden och man inte blöder däremellan. Man bör behandla tillståndet vid de fall då kvinnan har lågt blodvärde eller blödningarna hämmar henne socialt, jobbmässigt eller på annat sätt minskar hennes livskvalitet.

Behandling av tillståndet är beroende av orsaken till blödningarna, hur mycket man blöder, ålder, personliga preferenser, eventuella andra sjukdomar och om man önskar fortsatt vara fertil.

Några exempel på behandlingar

Minska blödningen
Tranexamsyra är ett läkemedel som reducerar blödningarna generellt och kan användas vid behov. Hormonspiral och p-piller är också effektiva för att minska eller stoppa blödningar.3

Behandla orsaken
Det finns även behandling som riktar sig direkt mot det tillstånd som orsakar blödningen, som till exempel läkemedel mot muskelknutor. Polyper kan tas bort med hjälp av kirurgi och ibland tar man bort delar av eller hela livmodern, om inte läkemedelsbehandling har tillräcklig effekt.

  1. Bauman, Heavy Menstrual Bleeding. Clinical Guideline No. 44. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence2007.

  2. National Institute for Health and Clinical Excellence. Heavy Menstrual Bleeding. Clinical Guideline No. 44. National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence2007. [https://www.nice.org.uk/guidance/cg44]

  3. Rodriguez, Interventions for heavy menstrual bleeding; overview of Cochrane reviews and network meta‐analysis. Version published: 31 May 2022. Version history

Maria Raeder

Maria Raeder

Avtalespesialist PhD, Bergen Spesialistsenter, Department of gynekologi

Fler inlägg av samma författare

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.