Hormonguiden

Till startsidan

Kvinnliga hormoner

Hormoner är ämnen som finns naturligt i kroppen. Här kan du läsa om kvinnans könshormoner och vilka viktiga funktioner de fyller för att bland annat skelettet, centrala nervsystemet och menscykeln ska fungera.

Kroppens egna hormoner

Hormoner är ämnen som finns naturligt i kroppen. Man kan säga att det är kroppens egna signalämnen som styr en rad olika funktioner som till exempel puberteten, tillväxten, fortplantning, amning och ämnesomsättning. Hormonerna bildas i körtlar eller särskilda celler. De transporteras sedan med hjälp av blodet till de organ där de behövs. Varje enskilt hormon påverkar en bestämd grupp celler. Några hormoner påverkar nästan alla celler i kroppen, medan andra hormoner endast påverkar vissa celler.

Kroppens viktigaste hormonbildande körtel kallas hypofysen. Den bildar hormoner som påverkar andra körtlar i kroppen att bilda hormoner. Hypofysen styr alltså över hur kroppens hormoner bildas. Några av de organ och celler som bildar hormoner är, sköldkörteln, njurarna, äggstockarna och testiklarna m. fl.

De kvinnliga hormonerna

Äggstockarna bildar äggceller och testiklarna spermier, men äggstockar och testiklar är också körtlar som bildar könshormoner. 

De viktigaste könshormonerna är: 

 • östrogen
 • progesteron
 • testosteron

De är viktiga både för kvinnor och män, men den här texten kommer att fokusera på kvinnan och hennes könshormoner.

Östrogen

Kvinnans östrogen bildas främst i äggstockarna när äggblåsorna växer till under menscykelns follikelfas.

Östrogen finns hos både kvinnor och män, men halten är avsevärt högre hos kvinnor.

Östrogen är viktigt för skelettet och det centrala nervsystemet men också för att menscykeln ska fungera. Östrogenet behövs dessutom för ett antal andra funktioner i kroppen som hjärta, lever, hud, fettvävnad, bröst, livmoder och vagina. Se figuren nedan.

Östrogen är ett samlingsnamn för en grupp hormoner som finns naturligt i kvinnokroppen. Det finns fyra östrogener som förekommer naturligt i kroppen och dessa är estron, estradiol, estriol och estetrol.  

 • Estron (E1)
  Nivåerna av estron är som högst efter klimakteriet, då är estronet det vanligaste cirkulerande östrogenet hos kvinnan. Estron produceras i vävnad, framför allt i fettvävnad.
 • Estradiol (E2)
  Hos den fertila kvinnan är estradiol (E2) det vanligaste kroppsegna östrogenet. Estradiol produceras i äggstockarna och i moderkakan och är det östrogen som kvinnan producerar under menscykeln . Nivåerna av estradiol varierar kraftigt under menscykeln. I början av follikelfasen är nivåerna låga för att sedan stiga kontinuerligt till ett maximum vid ägglossningen. Därefter, under lutealfasen, faller estradiolkoncentrationen snabbt till en lägre nivå.
 • Estriol (E3)
  Estriol är det dominerande östrogenet under graviditet. Då producerar moderkakan stora mängder estriol som sprids i moderns blodcirkulation. Nivåerna av estriol ökar hos kvinnan under hela graviditeten och når sin topp när graviditeten är fullgången vid 39 veckor.
 • Estetrol (E4)
  Estetrol produceras enbart i fostrets lever under graviditet och når mammans/kvinnans blodcirkulation via moderkakan. Estetrol kan spåras i mammans/kvinnans urin redan vid graviditetsvecka 9.
Bild: Östrogen i olika skeenden

Progesteron

Progesteron, eller gulkroppshormon, bildas främst i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen men kan även bildas i binjurarna, moderkakan och i hjärnan.

Progesteronets viktigaste funktion är att förbereda livmoderslemhinnan för en graviditet så att den kan ta emot ett befruktat ägg samt att fostret sedan hålls kvar i livmodern under graviditeten. Progesteron spelar även en viktig roll för flera funktioner i kroppen kopplade till fortplantningssystemet som livmoderslemhinna, livmoder och bröstkörtlar. Utöver det har progesteron dessutom inverkan på sexlust och är direkt kopplat till varför man får PMS.

Men progesteron påverkar även helt andra funktioner som:

 • Hjärt- och kärlsystemet: Progesteron har en skyddande funktion på hjärt- och kärlsystemet genom att bland annat sänka blodtrycket.
 • Skelettet: Forskningsdata tyder på att progesteron verkar främja benbildning och/eller benomsättningen.
 • Centrala nervsystemet: Ytterligare data har visat på att progesteron är involverad i olika processer bakom bland annat lärande, minne och humör/sinnesstämning.
Bild: Progesteronets effekt på kroppen.

Menscykel och graviditet

Progesteronet spelar en viktig roll under menscykeln. Under menscykelns första fas, follikelfasen, är progesteronnivåerna låga. Efter ägglossningen börjar nivåerna stiga och är som allra högst 8 dagar efter att hormonet LH nått sin topp innan ägglossningen (se menscykeln). Det sammanfaller med den tidpunkt (det fönster) då ett 5–6 dagar gammalt embryo (befruktat ägg) kan fästa vid livmoderslemhinnans yta och kvinnan blir gravid. När progesteronet är som högst kan man känna sig svullen i kroppen.

Under graviditeten har sedan progesteronet fortsatt stor betydelse för själva graviditeten och för att fostret ska hållas kvar i livmodern samt för att hålla nere kvinnans/den blivande mammans blodtryck. Progesteronnivåerna hos kvinnan är höga under hela graviditeten och sjunker drastiskt inom några timmar efter det att barnet är fött.

Om kvinnan inte blir gravid i samband med ägglossningen, sjunker progesteronnivåerna.

Testosteron

Testosteron hör till gruppen androgener, som är ett samlingsnamn för manliga könshormoner. Hos kvinnor bildas androgener till hälften i äggstockarna och den resterande delen i binjurarna. Testosteron är viktigt för både män och kvinnor, men män har cirka 10–20 gånger högre nivåer än kvinnor. Testosteron hos kvinnor påverkar sexlust, humör, sammansättning av blodfetter, benmassa, muskelmassa, vikt m.m.

Hormoner i preventivmedel

Hormoner som liknar eller är identiska med de hormoner kvinnan själv producerar kan framställas på konstgjord väg. Denna typ av hormoner används i olika preventivmedel som exempelvis p-piller.

Ordlista

Androgener

Samlingsnamn för manliga könshormoner.

Estetrol (E4)

Ett östrogen som enbart produceras i fostrets lever under graviditet och når mammans/kvinnans blodcirkulation via moderkakan. 

Estradiol (E2)

Det vanligaste kroppsegna östrogenet hos den fertila kvinnan och är det östrogen som kvinnan producerar under menscykeln. 

Estron (E1)

Det dominerande kroppsegna östrogenet hos kvinnan under graviditet. 

Estriol (E3)

Östrogen som kvinnan har naturligt i kroppen. Nivåerna av estron är som högst efter klimakteriet. 

Gulkroppshormon

Kvinnligt kroppseget könshormon som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen.

Hypofysen

En körtel som bildar hormon. Den sitter på undersidan av hjärnan. Hypofysen påverkar andra körtlar i kroppen att bilda hormoner, så man kan säga att hypofysen styr hur kroppens hormoner bildas.

Körtel

En körtel är ett organ som bildar ämnen som sedan utsöndras. Ett exempel är spottkörtlarna som bildar saliv. Vissa körtlar bildar och avger hormoner. De kallas endokrina organ.

Progesteron

Kroppseget kvinnligt könshormon som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen.

Testosteron

Testosteron är ett manligt könshormon som finns hos både män och kvinnor, men män har cirka 10–20 gånger högre nivåer än kvinnor.

Östrogen

Kvinnligt könshormon.

Senast uppdaterad:

2023-05-04

Granskad av:

Gynekolog Carina Bjartling
Barnmorska Linda Asp
Barnmorska Sandra Rubio

Ordlista

Androgener

Samlingsnamn för manliga könshormoner.

Estetrol (E4)

Ett östrogen som enbart produceras i fostrets lever under graviditet och når mammans/kvinnans blodcirkulation via moderkakan.

Estradiol (E2)

Det vanligaste kroppsegna östrogenet hos den fertila kvinnan och är det östrogen som kvinnan producerar under menscykeln. 

Estron (E1)

Det dominerande kroppsegna östrogenet hos kvinnan under graviditet.

Estriol (E3)

Östrogen som kvinnan har naturligt i kroppen. Nivåerna av estron är som högst efter klimakteriet.

Gulkropps­hormon

Kvinnligt kroppseget könshormon som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen.

Hypofysen

En körtel som bildar hormon. Den sitter på undersidan av hjärnan. Hypofysen påverkar andra körtlar i kroppen att bilda hormoner, så man kan säga att hypofysen styr hur kroppens hormoner bildas.

Körtel

En körtel är ett organ som bildar ämnen som sedan utsöndras. Ett exempel är spottkörtlarna som bildar saliv. Vissa körtlar bildar och avger hormoner. De kallas endokrina organ.

Progesteron

Kroppseget kvinnligt könshormon som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen.

Testosteron

Testosteron är ett manligt könshormon som finns hos både män och kvinnor, men män har cirka 10–20 gånger högre nivåer än kvinnor.

Östrogen

Kvinnligt könshormon.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.