Hormonguiden

Till startsidan

Hormoner i preventivmedel

Hormoner är ämnen som finns naturligt i kroppen. Här får du läsa om hur man lyckats framställa hormon som liknar eller är identiska med kvinnans egna för att använda i olika preventivmetoder. Det handlar även om vilka syntetiskt framställda hormon som är de vanligaste och hur de fungerar.

Dagens moderna hormoner

Basen för alla hormonella preventivmetoder är att efterlikna de kroppsegna hormonerna östrogen och progesteron och framställa dem i laboratorium. Med åren har man lyckats allt bättre med detta och idag är de hormoner som används i preventivmedel snarlika kvinnans egna (syntetiska) eller identiska (bioidentiska).

När man på 1950-talet började utveckla p-pillret ville man få fram ett piller som bara innehöll gestagen (syntetiskt hormon som liknar kroppens eget progesteron), men följden blev svåra blödningsrubbningar. Man lade därför till östrogen vilket resulterade i att blödningsmönstret blev mycket bättre.

Man kan säga att gestagenets funktion i p-pillret är att förhindra graviditet medan östrogenets roll är att påverka livmoderslemhinnan så att blödningsmönstret blir bättre. 

På 60-talet var mängden hormon mycket högre än i dagens p-piller.  Det första p-pillret hade exempelvis en nästan 100 gånger högre dos av gestagen än dagens p-piller. Även östrogendosen har sänkts genom åren och i början av 1970-talet kom p-piller med lågdosöstrogen ut på marknaden. Sedan dess har p-pillren blivit både säkrare och ännu svagare. Dagens p-piller innehåller bara 10–20 procent av den mängd östrogen man hade från början på 1950-talet.

Bild: Utveckling av Östrogen i p-piller.

Schematisk illustration.

Hormoner i preventivmedel

I preventivmedel finns två typer av hormon – östrogen och gestagen (syntetiskt framställt hormon som liknar kroppens eget progesteron). Antingen finns en kombination av de båda eller enbart gestagen.

Östrogener

Det finns olika östrogener i p-piller som antingen liknar (syntetiskt) eller är identiska (bioidentiska) med kroppens egna östrogener, de är alla framställda i laboratorium. I preventivmedel kombineras östrogen med gestagen. Det kallas kombinerade hormonella metoder.

När en kvinna använder kombinerade hormonella metoder, dvs. med östrogen och gestagen, trycks kvinnans eget kroppsegna östrogen ner, i och med att ägglossningen hämmas. Därmed fyller östrogenet i kombinerade preventivmedel en viktig roll. Östrogenets viktigaste uppgift i preventivmedel är att bidra till ett bättre blödningsmönster, samt att bidra till att hämma ägglossningen. Men östrogen fyller fler funktioner hos kvinnan och behövs till slemhinnor och skelett. Man har även visat att kombinerade preventivmedel har en skyddande effekt mot vissa cancertyper som äggstockscancer, endometriecancer och tjocktarmscancer. Östrogen i preventivmedel bidrar dessutom ofta till att minska blödningar och lindra mensvärk. Risken att drabbas av blodpropp ökar något vid användning av preventivmedel som innehåller östrogen.

Olika sorters östrogen

Det finns tre olika östrogener som används i preventivmedel idag. Här väljer vi att dela in dem i syntetiska östrogener och bioidentiska östrogener. Först en förklaring till vad det egentligen innebär.

Syntetiska östrogener är östrogen som liknar kroppens eget östrogen. Det är dessa östrogener som traditionellt har använts i de kombinerade preventivmetoderna sedan de först kom på 60-talet i form av p-piller. Sedan dess har dosen av syntetiskt östrogen successivt minskat och p-pillren har både blivit svagare och säkrare.

Bioidentiska östrogener är östrogen som är identiska med kroppseget östrogen, dvs. det ska ha exakt samma kemiska struktur och molekylära uppbyggnad som det östrogen som produceras i kroppen. De bioidentiska östrogenerna har tagits fram under senare år och finns idag i några enstaka p-piller på marknaden. Det man vill uppnå med att använda bioidentiska östrogener i preventivmedel är att minska risken för blodpropp som är en ovanlig biverkan av kombinerade preventivmedel.

De tre östrogener som används i preventivmedel idag är:

  • Etinylestradiol (syntetiskt östrogen)
  • Estradiol (bioidentiskt östrogen)
  • Estetrol (bioidentiskt östrogen)
Etinylestradiol (syntetiskt hormon)

Etinylestradiol introducerades i preventivmedel år 1964 och är det vanligaste östrogenet. Det är ett syntetiskt framställt östrogen som har en god effekt och som hittills har varit den östrogena komponenten i nästan alla preventivmedel som tas som tabletter, dvs. p-piller.  Etinylestradiol är ett mycket potent östrogen, vilket innebär att det behövs väldigt lite etinylestradiol för att få stor effekt. P-piller med etinylestradiol har därmed god effekt när det gäller att förhindra befruktning, men har även andra mindre önskvärda effekter på levern och ämnesomsättningen. Man har under lång tid strävat efter att sänka dosen etinylestradiol i p-piller, vilket har lett till dagens lågdos-p-piller med låga doser etinylestradiol.

Bild: Etinylestradiol (EE)
Estradiol (bioidentiskt)

Estradiol introducerades i preventivmedel år 2009 och är det första bioidentiska östrogenet i p-piller. Läkemedelskomponenten är identisk med kvinnans eget estradiol (det östrogen som fertila kvinnor har mest av). Estradiol är mindre potent än etinylestradiol (se ovan) men tillräckligt potent för att bidra till en bra blödningskontroll och att utöva östrogena effekter på slemhinnor och skelett. Genom att använda estradiol i p-piller får man en lägre påverkan på andra organ som exempelvis levern, än om man använder etinylestradiol.

Estradiol (E2)

Östrogens påverkan på levern

Skälet till varför man vill minska östrogens påverkan på levern är för att östrogen påverkar leverns produktion av protein, koagulationsfaktorer och lipider. Det i sin tur har betydelse för risken att utveckla hjärt/kärlsjukdom som bland annat blodpropp.

Estetrol (bioidentiskt)

Estetrol är det allra senast utvecklade bioidentiska östrogenet. Det introducerades i preventivmedel 2021 och är identiskt med kroppens eget estetrol. Estetrol upptäcktes redan under 1960-talet men det är först under de senaste två decennierna man har börjat intressera sig för estetrol i preventivmedel. Kroppens eget estetrol produceras naturligt i höga nivåer via fostrets lever under graviditet och cirkulerar mellan mamman och fostret. Bioidentiskt framställt estetrol är mindre potent än både etinylestradiol och estradiol (se ovan) men har tillräcklig östrogen effekt för att bidra till en bra blödningskontroll och effekt på slemhinnor och skelett. Samtidigt har estetrol låg påverkan på lever och bröstvävnad  jämfört med vad östrogen vanligtvis har.

Estetrol (E4)

Dessa ovan är namn på den verksamma substansen i läkemedlet, de säljs sedan i ett antal olika kombinationer tillsammans med olika gestagener, under olika varumärken.

Gestagener

Gestagenet är ett syntetiskt framställt hormon som liknar kroppens eget hormon progesteron, även kallat gulkroppshormon. Gestagen kan ges tillsammans med östrogen i det som kallas kombinerade hormonella metoder, men det kan även ges ensamt.

Gestagenet verkar på tre olika sätt för att förhindra befruktning:

Gestagen…

  • hämmar frisättningen av LH (luteiniserande hormon) och därmed också ägglossningen.
  • påverkar sekretet i livmoderhalsen och gör så att det blir segt och tjockt. Det blir då svårt för spermierna att tränga in i livmodern.
  • påverkar livmoderslemhinnan inne i livmodern så att den blir tunn. Den kan då inte ta emot ett befruktat ägg.

Gestagener har olika egenskaper och påverkar kvinnokroppen på olika sätt. Man brukar prata om att vissa gestagener har androgen effekt och vissa har anti-androgen effekt. Exempel på androgen effekt kan vara akne, fet hy och ökad kroppsbehåring. Gestagener som är anti-androgena har mindre av de här effekterna.

Olika preventivmedel har olika typer av gestagen som är mer eller mindre androgena. (Se bild nedan) Varje kvinna är unik och en del kvinnor mår väldigt bra på androgena gestagen medan andra känner av de androgena effekterna. Om man har besvär av ett preparat kan man alltid byta till något annat alternativ som har andra egenskaper.

Generellt sett är de vanligaste gestagena biverkningarna humörsvängningar, viktökning, bröstsvullnad och akne. För metoder där bara gestagen används påverkas ofta blödningsmönstret.

Olika sorters gestagen

Det finns en mängd olika typer av gestagener på marknaden.
De vanligaste gestagenerna idag:

I kombinerade hormonella preventivmedel
P-pillerDesogestrel
Dienogest
Drospirenon
Levonor­gestrel
Norgestimat
Normegestrol­­acetat
P-ringEtono­gestrel
P-plåsterNorel­gestromin
I gestagena preventivmedel
Hormon­­spiralLevonor­gestrel
Mini-pillerNoretisteron
Mellan­piller och implantatDesogestrel
Drospirenon
Etono­gestrel
P-sprutaMedroxi­­progesteron­­acetat

Dessa ovan är namn på den verksamma substansen i läkemedlet, de säljs sedan i ett antal olika kombinationer tillsammans med olika gestagener, under olika varumärken.

När östrogen och gestagen ges tillsammans

I en rad preventivmedel ges östrogen och gestagen tillsammans, det kallas kombinerade hormonella metoder och innebär att man kombinerar deras inbördes effekter för att uppnå ett gemensamt resultat.

Östrogenets roll:

  • ökar koncentrationen av progesteronreceptorer i livmoderslemhinnan vilket bidrar till bättre kontroll över bortfallsblödningarna, vilket innebär bättre blödningsmönster.
  • hämmar FSH (follikelstimulerande hormon) från att frisättas vilket hindrar utvecklingen av en dominant äggblåsa.

Gestagenets roll:

  • hindrar LH (luteiniserande hormon) från att frisättas vilket hindrar ägglossningen från att äga rum. Det här är gestagenets viktigaste roll, dvs att hämma ägglossningen.
  • gör så att livmoderhalssekretet blir tjockare och hindrar därmed spermier att komma in i livmodern.

Några preventivmedel som hör till de kombinerade hormonella metoderna är p-piller, p-plåster och p-ring.

Ordlista

Gestagen

Ett syntetiskt framställt hormon som liknar kroppens eget hormon progesteron även kallat gulkroppshormon.

Progesteron

Kroppseget kvinnligt könshormon som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen.

Östrogen

Kvinnligt könshormon.

Senast uppdaterad:

2024-04-29

Granskad av:

Gynekolog Carina Bjartling
Barnmorska Linda Asp
Barnmorska Sandra Rubio

Ordlista

Gestagen

Ett syntetiskt framställt hormon som liknar kroppens eget hormon progesteron även kallat gulkroppshormon.

Progesteron

Kroppseget kvinnligt könshormon som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen.

Östrogen

Kvinnligt könshormon.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.