Hormonguiden

Till startsidan

Begrepp från a till ö

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Androgener

Samlingsnamn för manliga könshormoner.

Binjurar

Små körtlar som ligger ovanpå njurarna. I binjurarna blidas hormoner, bland annat könshormoner.

Bioidentiskt hormon

Östrogen som är identiska med kroppseget östrogen, dvs. det ska ha exakt samma kemiska struktur och molekylära uppbyggnad som det östrogen som produceras i kroppen. 

Blodfetter

Blodfetter är fetter som finns i blodet. Blodfetter kan både vara nyttiga och skadliga. Det finns tre sorters blodfetter:

Nyttigt blodfett/kolesterol (goda):
• LDL-kolesterol (low density lipoprotein) transporterar kolesterol från levern ut till vävnaderna
• HDL-kolesterol (high density lipoprotein) transporterar kolesterol till levern

Skadligt blodfett/kolesterol (onda):
• LDL-kolesterol kallas ofta det onda kolesterolet/blodfettet då det ökar risken för åderförfettning, dvs det fastnar i blodkärlens väggar och ökar risken för hjärt/kärlsjukdomar.

Bortfallsblödning

Den blödning som kommer under den hormonfria perioden. Det är ingen vanlig mens utan beror på den hastiga sänkningen av koncentrationerna av östrogen och gestagen i blodet som uppstår när man gör det hormonfria uppehållet.

Centrala nervsystemet (cns)

Nervsystemet består av två delar: det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet. Det centrala nervsystemet består i sin tur av hjärnan och ryggmärgen. (Det perifera nervsystemet består av nerverna).

Corpus luteum

Gulkroppen (se gulkroppen)

Estetrol (E4)

Det allra senaste bioidentiska östrogenet. Estetrol är identiskt med kvinnas eget estetrol och produceras under graviditet av fostrets lever.

Kroppseget hormon. Ett östrogen som enbart produceras i fostrets lever under graviditet och når mammans/kvinnans blodcirkulation via moderkakan. 

Estradiol (E2)

Bioidentiskt framställt östrogen, det första bioidentiska östrongenet i p-piller. 

Det vanligaste kroppsegna östrogenet hos den fertila kvinnan och är det östrogen som kvinnan producerar under menscykeln.

Estriol (E3)

Det dominerande kroppsegna östrogenet hos kvinnan under graviditet.

Estron (E1)

Östrogen som kvinnan har naturligt i kroppen. Nivåerna av estron är som högst efter klimakteriet.
 

Etinylöstradiol

Syntetiskt framställt hormon och det vanligaste östrogenet i preventivmedel idag. Finns i de flesta kombinerade p-piller.

Follikel

Äggblåsa (finns i kvinnas äggstockar).

Follikelfas

Den första fasen i menscykeln som inleds med mensens första dag och slutar med ägglossningen.

Follikelstimulerande hormon (fhs)

Hormon som stimulerar äggstockarna att utveckla cirka 20 äggblåsor (äggfolliklar) i menscykelns follikelfas. Mot slutet av follikelfasen, precis innan ägglossningen, ökar nivåerna av FSH kraftigt.

Gestagen

Ett syntetiskt framställt hormon som liknar kroppens eget hormon progesteron (gulkroppshormon).

Gulkroppen

Körtelliknande massa i äggstocken som producerar gulkroppshormonet, progesteron.

Hypofysen

Körtel i hjärnan som bildar hormon och som påverkar andra körtlar i kroppen att bilda hormoner.

Hypotalamus

Ett område i hjärnan som tar emot information om vad kroppen behöver. Hypotalamus har kontakt med hypofysen och styr hur mycket hormon som hypofysen ska skicka ut (styrs av kroppens behov som hypotalamus får information om).

Hämmar ägglossningen

Gör så att det inte blir någon ägglossning, dvs hindrar ägglossningen från att äga rum.

Kombinerade hormonella metoder

Preventivmedel som innehåller två olika sorters hormon, dvs. östrogen och gestagen. Dessa två hormoner kompletterar varandra.

Könshormoner

Hormoner som produceras av könskörtlarna.

Körtel

En körtel är ett organ som bildar ämnen som sedan utsöndras. Ett exempel är spottkörtlarna som bildar saliv. Vissa körtlar bildar och avger hormoner. De kallas endokrina organ.

Lutealfas

Den här fasen börjar när ägget släppts under ägglossningen och pågår fram till dess att mensen börjar.

Luteiniserande hormon (lh)

Hormon som utlöser ägglossningen (menscykeln) och leder till att gulkroppen utvecklas.

Låg, mellan och högdoserade gestagenmetoder

Man brukar dela in gestagena metoder i lågdoserade, mellandoserade eller högdoserade preparat. Ju högre dos gestagen de innehåller desto större chans att ägglossningen hämmas.

Migrän

Migrän är en form av kraftig pulserande huvudvärk som kommer attackvis.

Pearl index

Statistisk mått som uppskattar preventivmedlets effektivitet (dvs. hur väl preventivmedlet skyddar mot graviditet).

Pessar

Ett preventivmedel som används av kvinnan. Den ser ut som en liten skål av silikon. Den smörjs in med pessargel och sätts in i slidan så att det täcker livmodertappen och förhindrar på så sätt spermier att ta sig in till livmodern.

Progesteron

(Gulkroppshormon). Kroppseget (finns naturliget i kvinnokroppen) kvinnligt könshormon som bildas i gulkroppen i äggstocken efter ägglossningen.

Signalämne

Ett ämne som bildas i en cell som kan påverka/ge en signal till en annan cell och på så sätt påverka och framkalla någon ändring i den cellens aktivitet.

Sköldkörteln

En körtel som ligger på framsidan av luftstrupen, under struphuvudet, och som bildar hormoner.

Sterilisering

Innebär att man opererar bort möjligheten att bli gravid (hos kvinnan) eller att göra någon gravid (hos mannen). Både män och kvinnor kan alltså sterilisera sig. 

Syntetiskt framställt hormon

Hormon som liknar eller är identiskt med kvinnans eget och som framställs i laboratorium.

Testosteron

Tillhör gruppen androgener (se androgener). Testosteron är ett manligt könshormon som finns hos både män och kvinnor, men män har cirka 10–20 gånger högre nivåer än kvinnor.

Venös trombolism (vte)

Stopp i ett blodkärl (en ven) av en blodpropp.
 

Ägglossning

Ägglossning sker när ägget lossnar från kvinnans äggstock och åker ut i äggledaren.

Ämnesomsättning

(Metabolism). Kallas även metabolism och handlar om hur kroppen exempelvis omsätter näring till energi eller reglerar utsöndringen av hormoner eller bryter ner läkemedel till verksamma beståndsdelar.

Östrogen

Kvinnligt könshormon.

Lägg till din rubriktext här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.